Kernwaarden

Kernwaarden

De Levend Water Gemeente, kenmerkt zich als een enthousiaste, warme gemeente waar men oog
heeft voor de ander. De visie die we voor ogen hebben als gemeente wordt ondersteund door een
aantal kernwaarden die we heel belangrijk vinden en (willen) uitleven tot een getuigenis voor onze
omgeving.

GASTVRIJHEID - Bij God is iedereen welkom. Hij staat met Zijn armen wijd open om iedereen te
ontvangen in Zijn Aanwezigheid. Alle mensen zijn daarom welkom in onze samenkomsten. We
vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat bezoekers welkom worden geheten bij de deur en dat er
(gratis) koffie/thee aangeboden wordt na de dienst. Gelovigen uit andere kerken die Jezus als
Heer belijden, mogen vrij deelnemen aan het Heilige Avondmaal.

DIENSTBAARHEID - In het Koninkrijk van God staat dienen centraal. Dienen is de ander voorop
stellen en je daarvoor inzetten. Dit geldt voor zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten. Het
kan tot uiting komen in de kleine praktische dingen en in het geestelijke. We doen wat Jezus deed:
bidden voor de zieken, gebondenen bevrijden en opkomen voor de zwakken. Hiermee tonen we
verantwoordelijkheid en geloven we dat er gerechtigheid zal plaatsvinden.

CULTUUR VAN EER - Eren heeft te maken met het zien en erkennen van de roeping en
bestemming van God op iemands leven. God heeft een ieder gaven en talenten gegeven om Zijn
grootheid zichtbaar te maken en om daar elkaar mee te dienen. Door een cultuur van eer en
bemoediging wordt de atmosfeer van het Hemels koninkrijk ervaren. Mensen kunnen zich hierdoor
ontplooien en tot bloei komen. Innerlijk herstel vindt plaats en creativiteit komt vrij.

GELIJKWAARDIGHEID - Ieder mens is even belangrijk en waardevol voor God en ook voor ons. 
Iedereen is welkom om mee te doen in het gemeenteleven en kan zijn of haar steentje bij dragen.