Netwerk

…Samen sta je sterk, samen zijn wij het lichaam van Jezus…

vpe-logo

De VPE:
De VPE is ontstaan uit de Broederschap van Pinkstergemeenten
en Volle Evangeliegemeenten in Nederland.
Er zijn ruim 170 gemeenten in Nederland bij de VPE aangesloten.
De VPE is een grote landelijke kerkbeweging, of te wel een netwerk
van gemeenten met pinkster, charismatisch en evangelische signatuur,
die bruggen probeert te slaan tussen gemeenten en naar andere kerken toe
en invloed wil uitoefenen op de maatschappij.
Zij is er ook om te werken aan gezond leiderschap van gemeenten en
gezonde gemeenten die missionair zijn en stimuleert hen de opdracht
te vervullen die God de Kerk, het Lichaam van Christus heeft gegeven.

www.vpe.nl